Fundacja Instytut Kształcenia Kadr
ul. Bohaterów Warszawy 31-35 pok. 406-407,

78-400 Szczecinek
tel. 094 307 01 24 faks: 094 721 22 56
mobil:531 740 007
E-mail: biuro@fikk.pl

NIP: 673-17-88-371, REGON: 320076478, KRS 0000238293
Nr rachunku bankowego 52 8935 0009 1300 3272 2000 0010

OgłoszeniaOgłoszenie o likwidacji
Dodano: 2016-05-31, 11:32:00


Działając w imieniu Fundacji Instytut Kształcenia Kadr w likwidacji informuję, że w dniu 24 maja 2016 r. Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej wpisu o otwarciu likwidacji ww. Fundacji.

Likwidatorem Fundacji ustanowiono Marcina Kalisiaka.

Wzywam ...© FIKK 2017 Wszelkie Prawa Zastrzeżone