Fundacja Instytut Kształcenia Kadr
ul. Bohaterów Warszawy 31-35 pok. 406-407,

78-400 Szczecinek
faks: 094 721 22 56
kom: 531 740 007

NIP: 673-17-88-371, REGON: 320076478, KRS 0000238293
Nr rachunku bankowego 52 8935 0009 1300 3272 2000 0010

Czym się zajmujemy?

Fundacja Instytut Kształcenia Kadr istnieje od 2005 roku a jej celem statutowym jest:

 • działalność naukowa, oświatowa oraz edukacyjna realizowana na rzecz podnoszenia kwalifikacji kadr urzędniczych, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników samorządowych.
 • podejmowanie działań na rzecz rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów, ze szczególnym uwzględnieniem osób u których inwalidztwo powstało w wyniku wypadku.
 • popieranie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa polskiego, a zwłaszcza działalności artystycznej i kulturalnej.

Fundacja Instytut Kształcenia Kadr realizuje cele statutowe inicjując, prowadząc i wspierając:

 • programy szkolenia specjalistów różnych dziedzin dla powstających i rozwijających się instytucji rynku, demokracji i samorządu lokalnego,
 • programy badawcze mające dostarczyć wiedzy na temat zjawisk społecznych, ekonomicznych i politycznych, w zakresie oświaty, kultury i sztuki,
 • programy i przedsięwzięcia podejmowane przez placówki prowadzące działalność naukową, oświatową, kulturalną, artystyczną oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
 • domy pracy naukowo-twórczej
 • programy informacyjne, służące krzewieniu w różnych kręgach społecznych wiedzy na temat mechanizmów rynkowych, instytucji demokracji, praw obywatelskich, a także propagowaniu postawy obywatelskiej oraz ekonomicznej samodzielności i inicjatywy,
 • programy stypendialne dla studentów oraz specjalistów różnych dziedzin, w tym pracowników nauki, oświaty, kultury i sztuki
 • programy stypendialne dla twórców w rozumieniu prawa autorskiego
 • produkcję filmową i telewizyjną
 • programy wydawnicze, ze szczególnym uwzględnieniem publikacji specjalistycznych
 • programy wystawiennicze
 • żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, placówki kształcenia ustawicznego oraz szkoły wyższe


© FIKK 2023 Wszelkie Prawa Zastrzeżone