Fundacja Instytut Kształcenia Kadr
ul. Bohaterów Warszawy 31-35 pok. 406-407,

78-400 Szczecinek
tel. 503 395 265 faks: 094 721 22 56
kom: 531 740 007

NIP: 673-17-88-371, REGON: 320076478, KRS 0000238293
Nr rachunku bankowego 52 8935 0009 1300 3272 2000 0010

Edukacja w FIKK - Opiekun MedycznyOsoba kończąca kierunek opiekun medyczny będzie potrafiła:

 • rozpoznawać problemy opiekuńcze osoby chorej i niesamodzielnej;
 • współpracować z pielęgniarką w zakresie planowania i realizowania planu opieki nad osobą chorą i niesamodzielną;
 • pomagać pielęgniarce podczas wykonywania zabiegów pielęgniarskich;
 • opiekować się osobą chorą i niesamodzielną zgodnie z zaleceniem lekarza lub pielęgniarki;
 • pomagać osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu potrzeb związanych z utrzymaniem ciała w czystości;
 • wykonywać zabiegi higieniczne u osoby chorej i niesamodzielnej;
 • pomagać osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu potrzeb związanych z odżywianiem, wydalaniem, w utrzymaniu aktywności ruchowej, w użytkowaniu przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego;
 • pomagać osobie chorej i niesamodzielnej w adaptacji do warunków życia w szpitalu oraz zmian związanych z przewlekłą chorobą lub starością;
 • pomagać osobie chorej i niesamodzielnej w komunikowaniu się z rodziną zespołem opiekuńczym i terapeutycznym oraz z innymi pacjentami;
 • udzielać wsparcia emocjonalnego osobie chorej i niesamodzielnej oraz jej rodzinie;
 • udzielać pierwszej pomocy w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego;
 • popularyzować zachowania prozdrowotne;
 • dokumentować wykonane zabiegi higieniczne;
 • obsługiwać komputerowe programy użytkowe niezbędne w pracy zawodowej;
 • zakładać i prowadzić własną działalność gospodarczą.

NAUKA ZA DARMO !!!!!
Wpisowe: 0 zł !!!!!
Czesne: 0 zł !!!!!
Opłaty egzaminacyjne: 0 zł !!!!!

UWAGA - to nie jest promocja, w szkołach prowadzonych przez FIKK nauka od zawsze jest BEZPŁATNA!

Czas kształcenia: 1 rok
Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie
Kwalifikacje: Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

Absolwent kierunku opiekun medyczny przygotowany jest do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) rozpoznawania i rozwiązywania problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku;

2) pomagania osobie chorej i niesamodzielnej w zaspakajaniu potrzeb bio-psycho-społecznych;

3) asystowania pielęgniarce i innemu personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych;

4) konserwacji, dezynfekcji przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów;

5) podejmowania współpracy z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej nad osobą chorą i niesamodzielną.

Absolwent kierunku opiekun medyczny ma możliwość podjęcia zatrudnienia:

 • oddziałach szpitalnych: oddział chorób wewnętrznych, geriatrii, ortopedyczno-rehabilitacyjny, neurologii
 • zakładach pielęgniarsko-opiekuńczych
 • zakładach opiekuńczo-leczniczych
 • szpitalach opieki długoterminowej
 • domach pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych ruchowo
 • sanatoriach
 • hospicjach

 • Wybrane zagadnienia z psychologii, socjologii
 • Wybrane zagadnienia z anatomii, fizjologii i patologii
 • Ratownictwo przedmedyczne
 • Zdrowie publiczne
 • Podstawy prawa, ekonomiki i przedsiębiorczości
 • Język obcy zawodowy
 • Język migowy
 • Technologia informacyjna w zawodzie
 • Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną
 • Zabiegii pielęgnacyjne, higieniczne i opiekuńcze
 • Zajęcia praktyczne
 • Praktyka zawodowa

Dokumenty aplikacyjne:

 • podanie - można wypełnić w sekretariacie lub pobrać - format DOC lub format PDF
 • świadectwo szkoły średniej - ksero można wykonać w sekretariacie
 • 2 zdjęcia

© FIKK 2021 Wszelkie Prawa Zastrzeżone