Fundacja Instytut Kształcenia Kadr
ul. Bohaterów Warszawy 31-35 pok. 406-407,

78-400 Szczecinek
faks: 094 721 22 56
kom: 531 740 007

NIP: 673-17-88-371, REGON: 320076478, KRS 0000238293
Nr rachunku bankowego 52 8935 0009 1300 3272 2000 0010

Edukacja w FIKK - Instytut AdministracjiZawód: Technik Administracji
Kierunek: Zarządzanie projektami i Administracja samorządowa
Podbudowa programowa: Szkoła dająca wykształcenie średnie


Charakterystyka: Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik administracji jest przygotowanie absolwenta do prac związanych z:

 • gromadzeniem dokumentacji i informacji, w tym informacji o charakterze ekonomicznym i statystycznym,
 • wewnętrzną koordynacją działalności jednostek organizacyjnych,
 • sporządzaniem sprawozdań, protokołów z posiedzeń i zebrań,
 • opracowywaniem projektów aktów administracyjnych, prowadzeniem postępowania kończącego się wydaniem decyzji administracyjnej,
 • prowadzeniem podstawowej dokumentacji księgowej, planowaniem kosztów i przychodów, gospodarowaniem majątkiem oraz nadzorowaniem innych pracowników.

Technik administracji posiada kwalifikacje zawodowe związane z rozumieniem i stosowaniem w praktyce norm prawnych, przejawiające się w poszanowaniu zasad służących organizacji każdej zbiorowości ludzkiej.

NAUKA ZA DARMO !!!!!
Wpisowe: 0 zł !!!!!
Czesne: 0 zł !!!!!
Opłaty egzaminacyjne: 0 zł !!!!!

UWAGA - to nie jest promocja, w szkołach prowadzonych przez FIKK nauka od zawsze jest BEZPŁATNA!

Nauka trwa 2 lata (4 semestry).
Zajęcia prowadzone są w systemie zaocznym (weekendowym).
Nasza kadra to nauczyciele z dużym doświadczeniem, wysokimi kwalifikacjami zawodowymi, zawsze chętnie pomagający słuchaczom - co zapewnia doskonałą jakość nauczania.

Zajęcia w naszej Szkole odbywają się w przyjaznej atmosferze przy poczęstunku w postaci kawy, herbaty, napojów, ciastek i cukierków.
Po ukończeniu szkoły słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły w zawodzie technika administracji oraz może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.
Po zdaniu tego egzaminu słuchacz otrzymuje wystawiony przez OKE dyplom potwierdzający uzyskane kwalifikacje zawodowe. Egzaminy organizowane są przez Szkołę.
Absolwenci tego kierunku otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej, państwowy dyplom z tytułem Technik Administracji oraz suplement w języku angielskim wydawany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną uprawniający do pracy na terenie całej Unii Europejskiej.

Technik administracji może być zatrudniony w administracji rządowej i administracjach specjalnych, jednostkach samorządu terytorialnego - w urzędach marszałkowskich, starostwach, miejskich, gminnych, w jednostkach organizacyjnych gminy, w samorządach zawodowych, gospodarczych, przedsiębiorstwach, organach organizacji społecznych i zakładach usługowych nie wymagających innych specjalistycznych kwalifikacji.

Program nauczania szkoły policealnej o kierunku administracja obejmuje następujące przedmioty:

 • działalność gospodarcza w jednostce organizacyjnej
 • podstawy prawa cywilnego
 • postępowanie w administracji
 • podstawy prawa pracy
 • podstawy prawa administracyjnego
 • podstawy finansów publicznych
 • wykonywanie pracy biurowej
 • język angielski w administracji

Dokumenty aplikacyjne:

 • podanie - można wypełnić w sekretariacie lub pobrać - format DOC lub format PDF
 • świadectwo szkoły średniej - ksero można wykonać w sekretariacie
 • 2 zdjęcia

© FIKK 2023 Wszelkie Prawa Zastrzeżone